Direct advies: 085 - 76 03 976
9.210 92 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Verdienen met zonnepanelen

Hoe zit dat met uw elektriciteitsrekening?

Bijgewerkt op 3 juni 2019 - oorspronkelijk bericht 18 juni 2014 door Paul Dalebout

U bent van plan om zonnepanelen te kopen. U doet dat niet alleen voor het milieu, maar ook om er financieel beter van te worden. Immers: zonnepanelen verdienen zich sneller terug dan ooit.

Maar wat is precies de invloed van zonnepanelen op uw elektriciteitsrekening? Betaalt u nog vastrecht? Transportkosten? Energiebelasting? Krijgt u de heffingskorting nog?

Wat is de invloed van zonnepanelen op uw elektriciteitsrekening?

Uw elektriciteitsrekening is opgebouwd uit onderstaande posten. Per post leggen we uit wat de invloed van zonnepanelen is:

Levering elektriciteit

Dit is het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier voor elektriciteit die u heeft afgenomen van het elektriciteitsnet. Heeft u zonnepanelen, dan wordt de zonne-energie die u opwekt verrekend met de energie die u afneemt van het elektriciteitsnet (dit wordt saldering genoemd). U betaalt dan alleen nog het saldo tussen de elektriciteit die u afneemt en de elektriciteit die u opwekt.

Voorbeeld: U verbruikt jaarlijks 6.000 kWh stroom à € 0,07/ kWh. U betaalt uw energieleverancier dan elk jaar € 420,- aan afgenomen stroom. Wekken uw zonnepanelen jaarlijks 5.000 kWh op dan neemt u per saldo nog maar 1.000 kWh af en betaalt u slechts 1.000 x € 0,07 = € 70,- aan uw energieleverancier.

Dit is een jaarlijkse besparing van maar liefst € 350,- op uw elektriciteitsrekening!

Energiebelasting (EB)

Dit is belasting die de Nederlandse staat heft over energie die U afneemt. De belasting is op dit moment € 0,14 per kWh en wordt geïnd via de elektriciteitsrekening.

In bovenstaand voorbeeld betaalt u dus 6.000 x € 0,14 = € 840,- energiebelasting (ja, inderdaad, u betaalt twee keer zoveel belasting als de werkelijke kosten van de afgenomen elektriciteit). Met uw eigen zonnepanelen betaalt u nog maar 1.000 x € 0,14 = € 140,- energiebelasting.

Dit is een jaarlijkse besparing van maar liefst € 700,- aan energiebelasting!

Heffingskorting

Dit is een korting op de energiebelasting. Energie wordt gezien als basisvoorziening en moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Momenteel is de heffingskorting vastgesteld op € 373,89 per jaar.

De heffingskorting is een vast bedrag voor iedereen en is onafhankelijk van uw energieverbruik. Ook als u zelf zonne-energie opwekt ontvangt u de volledige heffingskorting.

Vastrecht levering elektriciteit

Vastrecht is een vast bedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt, ongeacht uw daadwerkelijke verbruik. Ook al heeft u zonnepanelen, dit bedrag verandert niet.

Let op: dit bedrag verschilt aanzienlijk per leverancier (tussen de € 17,- en € 85,- per jaar). Als u uw eigen zonne-energie opwekt kan het dus lonen om een energieleverancier te zoeken met een laag vastrecht.

Transportkosten netbeheerder

Dit zijn de kosten voor het vervoeren van de elektriciteit, het beheren van de elektriciteitsmeter en het onderhouden van het elektriciteitsnetwerk. Deze kosten zijn onafhankelijk van de hoeveelheid energie die u gebruikt. Als u zonnepanelen aanschaft zal ook dit bedrag niet veranderen.

Samenvatting

Als u zonnepanelen aanschaft, wordt uw elektriciteitsrekening dus flink lager. De leveringskosten en energiebelasting gaan aanmerkelijk naar beneden of verdwijnen zelfs geheel. De heffingskorting, het vastrecht en de transportkosten blijven onveranderd.

Heeft u vragen over zonnepanelen en het effect op uw elektriciteitsrekening? Neem dan contact met ons op!

Paul Dalebout

Bijgewerkt 3 juni 2019 door:

Paul Dalebout

Specialist Rijden OpdeZon