Direct advies: 085 - 76 03 976
9.210 86 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Schaduw op uw dak?

Leer hoe u toch zonnepanelen kunt plaatsen

Geplaatst op 5 september 2012 door Paul Dalebout

Effect van schaduw op zonnepanelenWerken al mijn zonnepanelen niet meer als er één in de schaduw ligt?‘ Zo vroeg een klant mij onlangs. Iemand had hem verteld dat een beetje schaduw op één van de zonnepanelen meteen het einde van de opbrengst van alle zonnepanelen zou betekenen. Is dit er één in de categorie ‘helemaal waar’, ‘half waar’ of ‘helemaal onwaar’?

Schaduw op een zonnepaneel

Laten we eerst kijken naar het effect van schaduw op één zonnepaneel. Je hoort wel vaker ‘ze heten niet voor niets ZONNEpanelen‘. Daar zit natuurlijk iets in: een zonnepaneel presteert minder in de schaduw dan in de zon. Maar dat is niet het grootste probleem. Tegenwoordig presteren zonnepanelen ook bij weinig licht nog heel goed.
Het grootste probleem is dat er gewoon veel minder licht in de schaduw is dan in de zon. Dat kan zomaar een factor 3 à 4 schelen. En licht dat er niet is kan een zonnepaneel ook niet omzetten in zonnestroom.

Conclusie één is dat een individueel zonnepaneel dat helemaal in de schaduw ligt veel minder opbrengt dan een individueel zonnepaneel dat helemaal in de zon ligt.

Het effect van schaduw op het totaal

Nu over het effect van schaduw op meerdere zonnepanelen. Zonnepanelen zijn in serie geschakeld. Dit betekent dat als er één paneel minder presteert, ze allemaal minder presteren. Als er dus één zonnepaneel een stuk minder opbrengt doordat hij in de schaduw ligt, dan zullen alle zonnepanelen in dezelfde serie navenant minder opbrengen. De catch zit hem hier in de zinsnede ‘in dezelfde serie‘. Een dak met zonnepanelen kan uit meerdere series bestaan (‘strings‘) en alleen de zonnepanelen in dezelfde serie worden nadelig beïnvloed.

Conclusie twee is dat zonnepanelen in een serie waarin één of meerdere zonnepanelen (deels) in de schaduw liggen, allemaal minder opbrengen.

Doen alle zonnepanelen inderdaad niets meer als er één in de schaduw ligt?

Terug naar de stelling. Mijns inziens is deze half waar: het is overdreven om te stellen dat alle zonnepanelen niets meer doen als er één in de schaduw ligt. Maar een groot effect (factor 3 à 4 minder opbrengst) is er wel op de zonnepanelen die in dezelfde serie liggen als een zonnepaneel dat in de schaduw ligt.

Wat betekent schaduw voor de plaatsing van zonnepanelen

Ga bij plaatsing van zonnepanelen van het volgende uit:

1. Ga schaduw van externe objecten (bomen, schoorstenen e.d.) altijd uit de weg als dat kan

2. Zorg op een plat dak dat zonnepanelen niet in elkaars schaduw staan (op de langste dag van het jaar betekent dit dat er tussen de zonnepanelen zo’n 1,90 m moet zitten in NL bij doorsnee zonnpanelen)

3. Daar waar de zonnepanelen toch een deel van de dag schaduw pakken: zorg dat de zonnepanelen die last hebben van de schaduw op een andere string zitten dan de andere zonnepanelen, zodat deze optimaal blijven presteren

Ervaring met schaduwwerking bij zonnepanelen?
Laat het ons weten! Neem contact met ons op via onze website of stuur een e-mail naar info@opdezon.nl.

UPDATE: Onlangs las ik deze column van Vincent Dekker van Trouw, enthousiast blogger over (zijn eigen) zonnepanelen. Een mooie praktijkaanvulling op bovenstaande.

UPDATE II: Wij hebben inmiddels geleerd dat het in situaties met schaduw heel lastig is om de juiste keuzes te maken zonder hulp van gespecialiseerde software. Daarom maakt OpdeZon tegenwoordig standaard een 3D schaduw simulatie voor haar klanten en werken we met power optimizers (lees er hier meer over in het tweede deel van de blog).

Wekt u binnenkort uw eigen zonne-energie op?

Paul Dalebout

Geplaatst op 5 september 2012 door:

Paul Dalebout

Specialist Rijden OpdeZon