Direct advies: 085 - 76 03 976
9.210 92 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Vragen over rijden op zonne-energie

met zonnepanelen op uw privé-woning

Hier vindt u veel gestelde vragen en deskundig advies over rijden op zonne-energie.
Heeft u een vraag die niet behandeld wordt, stel deze dan hier.

FAQ Rijden op Zonne-Energie

Elektrisch Rijden op Zonne-Energie houdt in dat uw elektrische of hybride auto volledig wordt aangedreven door de elektriciteit die door uw eigen zonnepanelen is opgewekt. Uw elektrische auto laadt deze zonnestroom via de speciaal aangelegde laadinfrastructuur. Elektrisch laden op Zonne-energie kan zowel thuis als op de zaak. De aanschaf kan zowel zakelijk (ook bij installatie op de privé-woning!) als particulier geschieden.

Door Elektrisch te Rijden op Zonne-Energie kunt u uw elektrische auto 100% opladen met uw eigen duurzame zonnestroom. Bovendien kunt u profiteren van zakelijke fiscale voordelen, zelfs bij installatie op de privé-woning.

Wanneer u ervoor kiest om zonnepanelen op uw dak te installeren kunt u deze gebruiken om uw elektrische auto van zonnestroom te voorzien.

Op het moment dat de zon schijnt en uw elektrische auto staat aan het laadstation, zal deze rechtstreeks worden opgeladen door stroom vanuit de zonnepanelen. Wanneer u ’s avonds of ’s nachts uw elektrische voertuig oplaadt, zal het laadstation de stroom vanuit het elektriciteitsnet halen.

Zonnestroom die overdag is opgewekt en teruggeleverd is aan het net, kan ’s avonds en ’s nachts gebruikt worden, dit wordt verrekend met stroom die vanaf het elektriciteitsnet is genomen (de zogenaamde saldering, waarover u hier nog veel meer kunt lezen).

De volgende technieken spelen een rol bij elektrisch rijden op zonne-energie:

1. Zonnepanelen

De zonnepanelen op uw woning wekken gelijkstroom op. Deze gelijkstroom wordt door solarkabels getransporteerd naar de omvormer.

2. Omvormer

Dit is het elektronische apparaat dat de gelijkspanning van de zonnepanelen omvormt naar de wisselspanning op het net.

3. Hoofdaansluiting

Hier komt de stroom de woning binnen vanuit het elektriciteitsnet. De wisselstroom die de omvormer heeft geproduceerd wordt hier verdeeld tussen het laadstation van uw elektrische auto en uw woning. Eventueel overblijvende zonnestroom wordt hier terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

4. Laadstation

Het laadstation zorgt ervoor dat uw elektrische auto snel en veilig opgeladen wordt. Er zijn verschillende types mogelijk met verschillende laadsnelheden. Het juiste type hangt af van uw auto, hoofdaansluiting en gewenste laadsnelheid.

5. MID gecertificeerde kWh-meter

Om te kunnen profiteren van de fiscale voordelen die er op Rijden OpdeZon van toepassing zijn, is het vanuit de overheid verplicht om MID (Measure Instrument Derective) meters te plaatsen. Met deze MID gecertificeerde meters kan worden aangetoond hoeveel kWh uw (zakelijke) elektrische auto heeft verbruikt en hoeveel stroom uw zonnepanelen hebben opgewekt.

6. Maxem Smart Charger

De Maxem Smart Charger zorgt ervoor dat de beschikbare laadcapaciteit optimaal en efficiënt wordt verdeelt tussen de privé-woning en uw elektrische auto. Hierdoor is er geen investering nodig om uw elektriciteitsnet in uw privé-woning te verzwaren. Het voorkomt overbelasting van uw elektriciteitsnet op drukke momenten.

In uw persoonlijk Rijden OpdeZon Totaalplan ontwerpen wij uw systeem voor Elektrisch Rijden op Zonne-energie op maat.

Elektrisch Rijden op Zonne-Energie is bedoeld voor iedereen die een elektrische of hybride auto heeft of krijgt. Door te investeren in Zonne-Energie rijden zij 100% duurzaam. Bovendien is Elektrisch Rijden op Zonne-Energie een lucratieve investering, mede door de zakelijke fiscale voordelen die van toepassing zijn (ook bij installatie op de privé-woning).

Ja, als u uw auto elders oplaadt, dan kan deze niet met de zonnestroom van uw eigen zonnepanelen worden gevoed. De zakelijke fiscale voordelen zijn dan ook niet van toepassing.

Wel kunt u in dat geval natuurlijk privé de zonnepanelen aanschaffen, inclusief de btw-aftrek die momenteel van toepassing is.

De voordelen van Elektrisch Rijden OpdeZon zijn:

  • U rijdt uw elektrische of hybride auto écht duurzaam en groen
  • U doet een lucratieve investering door de zakelijke fiscale voordelen
    (ook bij installatie op uw privé-woning)
  • U wordt onafhankelijk van de grote energieleveranciers
  • Bovendien kunt u de zakelijk opgewekte zonnestroom ook voor uw privé-woning gebruiken
  • Elektrisch Rijden OpdeZon is fun, u neemt deel aan de nieuwe werkelijkheid die we samen aan het creëren zijn!

De kosten van elektrisch rijden op zonne-energie hangen van verschillende factoren af. Hoeveel rijdt uw auto per jaar en hoeveel hiervan laadt u thuis op? Wilt u ook uw privé stroomverbruik met de zonnepanelen opwekken?

Een grove vuistregel is dat elke 1.000 kilometer die u jaarlijks elektrisch rijdt zo’n € 600 aan investering in Rijden OpdeZon vergt. Voor 20.000 jaarlijkse kilometers investeert u dus € 12.000.

Een verder uitgewerkt voorbeeld treft u bij onze Business Cases Eenmanszaak, B.V. en Particulier.

Wilt u de exacte kosten voor uw situatie door laten rekenen?
Vraag dan het Rijden OpdeZon Totaalplan voor uw situatie aan.

De terugverdientijd en het financieel rendement van uw investering in elektrisch rijden op zonne-energie zijn zeer positief. Het rendement kan oplopen tot zo’n 35% en de terugverdientijd varieert van 3 tot 8 jaar. Een exacte uitwerking voor drie standaardsituaties treft u in onze uitgewerkte business cases Eenmanszaak, B.V. en Particulier.

Wilt u de business case voor uw situatie door laten rekenen?
Vraag dan het Rijden OpdeZon Totaalplan voor uw situatie aan.

Om elektrisch te rijden op zonne-energie is een CEE gecertificeerd stopcontact in principe voldoende. Voor de veiligheid en vanwege de fiscale voorwaarden, is het wel verplicht om het laadpunt (of dit nou een stopcontact of geavanceerd laadstation is) op een aparte groep in de meterkast aan te sluiten en een MID-gecertificeerde kWh-meter te plaatsen.

Het voordeel van een laadpunt is met name dat de auto sneller en veiliger oplaadt en dat u de mogelijkheid heeft om met een vaste laadkabel en smart-charging te werken.

Lees in ons blog welke laad-infrastructuur het beste is in uw situatie.

Ja dat kan zeker, u hoeft slechts 10% van uw opgewekte zonnestroom in uw elektrische auto te laden om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

De zonnestroom die niet in uw auto wordt geladen wordt door de zaak verkocht aan uw privé-woning. Over deze privé verbruikte zonnestroom betaalt u geen energiebelasting. Hierdoor koopt u de zonnestroom voor netto zo’n € 0,03 / kWh (stroom uit het energienet kost zo’n € 0,22 / kWh).

Dit hangt er van af welke auto u precies heeft, hoeveel u hier mee rijdt en of u deze alleen thuis oplaadt of ook elders. Als vuistregel kunt u aanhouden dat één zonnepaneel goed is voor zo’n 1.000 elektrische kilometers per jaar die thuis worden opgeladen. Heeft u meer dakruimte dan nodig is voor uw auto? Dan kunt u nog zonnepanelen toevoegen voor het privé-verbruik in uw woning.

Wilt u precies weten hoeveel zonnepanelen er in uw situatie nodig zijn?
Vraag dan het Rijden OpdeZon Totaalplan voor uw situatie aan.

Load More