Direct advies: 085 - 76 03 976
9.310 72 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Vragen over alle fiscale voordelen

bij zonnepanelen op uw privé-woning

Hier vindt u deskundig advies over de fiscale aspecten van rijden op zonne-energie.
Heeft u een vraag die niet behandeld wordt, stel deze dan hier.

FAQ Fiscale voordelen

Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheids InvesteringsAftrek geeft recht op een extra fiscale afschrijving van 28% van de investering. De KIA is van toepassing wanneer u als klein- of middelgrootbedrijf in bedrijfsmiddelen investeert. Bij Rijden OpdeZon is de KIA zowel op de zonnepanelen als op het laadpunt van toepassing.

Milieu InvesteringsAftrek (MIA)

De Milieu InvesteringsAftrek geldt voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Met de MIA profiteert u van een extra aftrek van 36% op uw investering boven op de gebruikelijke bedrijfseconomische afschrijving.

Bij elektrisch rijden op zonne-energie is de MIA van toepassing op het elektrische laadpunt. Voorwaarde is dat er een bedrag van minimaal € 2.500,- wordt geïnvesteerd in het laadpunt.

Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

Deze regeling geeft u het recht om de investering die u doet in het laadpunt op een willekeurig moment af te schrijven met een maximum van 75% van de investering. U kunt hierdoor met uw afschrijving schuiven om zo in een aantrekkelijk jaar de winst extra te drukken.

De Vamil is net als de MIA van toepassing op het laadpunt als hierin meer dan € 2.500 wordt geïnvesteerd.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA geldt voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Met de EIA profiteert u van een extra investeringsaftrek van 56% in het jaar van aanschaf van de zonne-energie.

Als u elektrisch gaat rijden op zonne-energie komt u voor de EIA in aanmerking wanneer u 25.000 Watt (Wp) of meer op uw dakoppervlak installeert. Dit komt neer op ongeveer 90 zonnepanelen.

Wilt u weten welke fiscale voordelen in uw situatie van toepassing zijn?
Vraag dan uw Rijden OpdeZon Totaalplan op maat aan!

Nee, voor elektrisch rijden op zonne-energie maakt het niet uit of de elektrische of hybride auto wordt geleased of gekocht. Zowel bij koop als lease van de auto zijn de fiscale voordelen van toepassing op het zakelijk aanschaffen van uw zonne-energie systeem en laad-infrastructuur.

Let op! Dit geldt als uw eigen bedrijf de auto least. Rijdt u als werknemer in een zakelijke auto (lease of koop) van uw werkgever, dan zijn de fiscale voordelen waarschijnlijk niet van toepassing.

Nee, als uw auto niet van u zelf is, maar van uw werkgever (en u bent niet uw eigen werkgever) dan komt u in principe niet voor de fiscale voordelen in aanmerking. Dit geldt als uw werkgever de auto least, maar ook als hij hem heeft aangeschaft.

Bent u bij uw eigen bedrijf in dienst en gaat u elektrisch rijden op zonne-energie, dan komt u wel voor de fiscale voordelen in aanmerking.

Ja, u mag de fiscale voordelen volledig benutten als minimaal 10% van de opgewekte zonnestroom zakelijk wordt gebruikt. U mag dus meer zonnepanelen plaatsen dan voor de auto nodig is. Dit meerdeel kunt u dan voor uw privé-verbruik inzetten. Financieel is dit zeer interessant, u betaalt op deze manier namelijk privé geen energiebelasting en bovendien profiteert u voor de gehele investering van de fiscale voordelen.

De wetgever en belastingdienst eisen dat u in dit geval met een gecertificeerde meter bijhoudt hoeveel stroom u zakelijk opwekt en verbruikt. Ook dient u jaarlijks een administratieve verrekening tussen zakelijk en privé te doen. OpdeZon installeert deze gecertificeerde meters en ondersteunt u bij de administratieve afhandeling.

Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is?
Vraag dan het Rijden OpdeZon Totaalplan voor uw situatie aan.

Onze zonne-energie specialisten zijn gespecialiseerd in elektrisch Rijden OpdeZon en de fiscale voordelen die hierbij van toepassing zijn.

In uw persoonlijke Rijden OpdeZon Totaalplan brengen we al uw fiscale voordelen in kaart. Bij de installatie plaatsen wij gecertificeerde MID-meters, zodat uw installatie voldoet aan de wettelijke normen om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen. Tot slot helpen wij u en uw accountant bij het realiseren van de fiscale voordelen.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden van fiscaal voordelig Rijden OpdeZon zijn?
Vraag dan het Rijden OpdeZon Totaalplan voor uw situatie aan.

Ja, om te profiteren van de fiscale voordelen van elektrisch rijden op zonne-energie is het voldoende dat de auto voor een deel elektrisch wordt aangedreven. Alle hybride auto’s met een stekker (‘plug-in hybride’) komen daarom in aanmerking voor de fiscale voordelen.