Direct advies: 085 - 76 03 976
9.210 92 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Voorbeeld business case particulier

Voor elektrisch rijden op zonne-energie

Voorbeeld business case particulier voor rijden OpdeZon

Bovenstaande voorbeeld business case en berekening laten zien hoe uw investering in rijden op zonne-energie rendeert als u deze privé doet. Een verdere uitwerking van deze business case vindt u terug in dit Rijden OpdeZon Totaalplan. Het werkelijke rendement verschilt per situatie. Wij brengen graag in kaart hoe deze investering voor u uitpakt. Vraag hier uw business case op maat aan.

Hieronder leest u een toelichting op de verschillende onderdelen van de business case.

Bruto Investering
Dit is het bedrag inclusief btw dat u aan OpdeZon betaalt om te rijden op zonne-energie. Hiervoor ontzorgen wij u geheel en leggen wij uw complete installatie aan: zonnepanelen, laadpunt, smart charging en monitoring.

btw teruggave zonnepanelen
Als particulier heeft u recht op teruggave van de betaalde btw over de zonnepanelen. OpdeZon verzorgt dit voor u.

btw teruggave laadpunt
De btw teruggave voor particulieren geldt niet voor het laadpunt.

Netto investering totaal
De investering die overblijft na het aftrekken van het btw-voordeel. Deze berekenen we door van de bruto investering de betaalde btw af te trekken.

Netto investering zonnepanelen
De netto investering in alleen de zonnepanelen. Deze investering wordt gebruikt om terugverdientijd en rendement van de zonnepanelen te bepalen.

Jaaropbrengst zonnestroom
De financiële opbrengsten die u heeft van uw geproduceerde zonnestroom. Deze opbrengsten bestaan uit de uitgespaarde grijze stroom uit het elektriciteitsnet voor uw elektrische auto en voor uw woning.

Terugverdientijd in jaren
De terugverdientijd van uw zonnepanelen. Deze berekenen wij door de netto investering in zonnepanelen te delen door de jaarlijkse opbrengsten van de zonnepanelen.

Rendement
Het rendement van uw investering in uw zonnepanelen. Dit rendement kunt u vergelijken met de rente die u ontvangt over geld dat u op een spaarrekening bij de bank heeft staan.

Meer weten?
Op onze FAQ-pagina vindt u alle (fiscale) details van de business case.

Benieuwd naar de business case in uw situatie? Ontdek hier wat er voor u mogelijk is!