Direct advies: 085 - 76 03 976
9.210 92 reviews
Start met Rijden OpdeZon 
>

Voorbeeld business case B.V.

Voor elektrisch rijden op zonne-energie

Voorbeeld business case B.V. voor rijden OpdeZon

Bovenstaande voorbeeld business case en berekening laten zien hoe uw zakelijke investering in rijden op zonne-energie rendeert als u deze vanuit uw B.V. doet. Een verdere uitwerking van deze business case vindt u terug in dit Rijden OpdeZon Totaalplan. Het werkelijke rendement verschilt per situatie. Wij brengen graag in kaart hoe deze investering voor u uitpakt. Vraag hier uw business case op maat aan.

Hieronder leest u een toelichting op de verschillende onderdelen van de business case.

Bruto Investering
Dit is het ex btw bedrag dat u aan OpdeZon betaalt om te rijden op zonne-energie. Hiervoor ontzorgen wij u geheel en leggen wij uw complete installatie aan: zonnepanelen, laadpunt, smart charging en monitoring.

Fiscaal voordeel zonnepanelen en laadpunt
De volgende fiscale voordelen zijn van toepassing:

Jaarlijkse afschrijving
De jaarlijkse bedrijfseconomische afschrijving. Deze doet u voor de zonnepanelen en het laadpunt. De zonnepanelen schrijft u hierbij in 10 jaar af en het laadpunt in 5 jaar.

KIA – Kleinschaligheids Investerings Aftrek
Deze aftrek van 28% op uw belastbare winst is van toepassing op zowel zonnepanelen als laadpunt. De KIA past u eenmalig toe in het jaar van investeren.

EIA – Energie Investerings Aftrek
De EIA is een aftrek van 45% op uw belastbare winst die u toepast in het jaar van investeren. De EIA is van toepassing op de zonnepanelen wanneer er minimaal 25 kWp wordt geïnstalleerd. Dit komt overeen met zo’n 80 zonnepanelen.

MIA – Milieu Investerings Aftrek
De MIA is een aftrek van 36% op uw belastbare winst die u toepast in het jaar van investeren. De MIA is van toepassing op het laadpunt. Voorwaarde is dat deze wordt geplaatst op een bedrijfsterrein of bij een officieel kantoor aan huis.

Netto investering totaal
De investering die overblijft na het aftrekken van de fiscale voordelen. Deze berekenen we door van de bruto investering de jaarlijkse afschrijving, de KIA en (indien van toepassing) de EIA en de MIA af te trekken.

Netto investering zonnepanelen
De netto investering in alleen de zonnepanelen. Deze investering wordt gebruikt om terugverdientijd en rendement van de zonnepanelen te bepalen.

Jaaropbrengst zonnestroom
De opbrengsten die u in de B.V. heeft van uw geproduceerde zonnestroom. Deze opbrengsten bestaan uit de uitgespaarde grijze stroom uit het elektriciteitsnet voor uw elektrische auto en voor uw woning.

Terugverdientijd in jaren
De terugverdientijd van uw zonnepanelen. Deze berekenen wij door de netto investering in zonnepanelen te delen door de jaarlijkse opbrengsten van de zonnepanelen.

Rendement
Het rendement van uw investering in uw zonnepanelen. Dit rendement kunt u vergelijken met de rente die u ontvangt over geld dat u op een spaarrekening bij de bank heeft staan.

Meer weten?
Op onze FAQ-pagina vindt u alle (fiscale) details van de business case.

Benieuwd naar de business case in uw situatie? Ontdek hier wat er voor u mogelijk is!